Politica de Confidentialitate

Mergi Inapoi

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica Politica de Confidențialitate, pentru a vă informa despre modificările modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter presonal sau altor modificari ale cerintelor legale. Vă rugăm să verificați periodic Politica de Confidențialitate.

Informații despre categoriile de date cu caracter personal prelucrate de noi:

Colectăm datele dvs. cu caracter personal doar direct de la dumneavoastră, astfel aveți controlul asupra informațiilor furnizate. Primim informații de la dvs. atunci când plasați o comandă la noi pe site, ne furnizați informații precum: nume și prenumele, adresa de livrare, număr de telefon și adresa de email.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile incluse în Regulamentul general privind protecția datelor din categorii speciale. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorile care nuau împlinit vârsta de 18 ani.

Scopurile în care vom prelucra datele dvs.:

1. Finalizarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

2. Soluționarea anularilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă;

3. Returnarea produselor conform prevederilor legale;

4. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

5. Oferirea de răspunsuri la întrebarile dvs cu privire la comenzile dvs.

Prelucrarea datelor dvs în aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru a finaliza comanda dvs. De asemenea, anumite prelucrari subsumate sunt impuse de legislația aplicabilă, fiscală și contabilă.

Durata de păstrare a datelor dvs.:

În general, vom stoca datele dvs. cu caracter personal până la încheierea perioadei de returnare. Puteți să ne solicitați oricând o cerere pentru ștergerea anumitor infromații și vom răspunde solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația sau interesele legitime o impun.

Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal

Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii:

1. furnizorilor de servicii de curierat;

2. furnizorilor de servicii de plată/bancare;

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

În prezent, stocam și prelucram datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Protecția și securizarea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor dvs. prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă informăm că transmiterea informațiilor prin Internet, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Mai multe informatii

Ne puteți contacta prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

Contact prin email: contact(at)kitochelari.ro

Telefon: folositi telefonul afisat pe site.

Contact | Termeni și Condiții | Politica de Confidentialitate | Formular Returnare | ANPC